Kraków, Al. Jana Pawła II 70 (+48) 12 649 80 00

Polityka

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wagabunda I" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  przy Alei Jana Pawła II 70, 31-571 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000250518 (zwane dalej Hotel).

 

Hotel przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  w związku z zamiarem zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych. Hotel nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich.  Brak podania danych osobowych może utrudnić bądź uniemożliwić  zawarcie umowy.
Dane osobowe przekazane do Hotelu w celu rezerwacji noclegu, a dokonane za pośrednictwem biur podróży, portali rezerwacyjnych czy firm, obejmują w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail,numer telefonu. Informację o dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać w Recepcji Hotelu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto,Hotel udostepnia adres e-mail: iodo@hoteljustyna.pl, za pomoca którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, organom ścigania na odpowiedniej podstawie prawnej.
Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
PLIKI COOKIES
Strona internetowa www.hoteljustyna.pl używa ciasteczek (cookies).  Jedynym i bezpośrednim odbiorą informacji przekazywanych za pomocą plików "cookies" jest HotelSystems. Hotel nie pozyskuje żadnych informacji z tego źródła. Szczegółowe informacje odnośnie polityki operatora naszej strony internetowej w zakresie "cookies" znajdziecie Państwo pod linkiem:  http://cookie.hotelsystems.pl/policy.pdf

Bezpieczny Hotel