Kraków, Al. Jana Pawła II 70 (+48) 12 649 80 00
close Sicheres Hotel